Meracie systémy

Merací stôl

Zariadenie na meranie rozmerov výrobku na naklonenej pracovnej ploche v troch hlavných osiach (X, Y, Z) so zápisom nameraných hodnôt do databázy

>>
Meracie systémy

Meranie úrovne zvuku

Zariadenie na meranie úrovne neprerušovaného zvuku zvukových signalizácií

>>
Meracie systémy

Meranie profilu izolácie

Prístroj určený na meranie minimálnej hrúbky izolácie priečneho rezu káblov.

>>
Nabíjanie a kapacitná skúška akumulátorov

Nabíjanie a kapacitná skúška akumulátorov

Zariadenie pre počítačom riadené nabíjanie, vybíjanie a kapacitnú skúšku akumulátorov.

>>
Meranie DC vykonov

Meranie veľkých DC výkonov

Zariadenie na meranie veľkých DC výkonov 1000 V, 3000 A, 3 MW

>>