Zariadenie slúži na meranie úrovne neprerušovaného zvuku zvukových signalizácii.

Meracia komora
Pohľad na displej s meracím softvérom
Vnútro meracej komory
Bloková schéma zariadenia

Popis zariadenia

  • Meraná hladina zvuku: 50 dB do 114 dB.
  • Počet testovaných signalizácii v jednom cykle: 5 ks.
  • Počas testovania je signalizácia natáčaná v uhloch 15°, 45°, 75°, 105°, 135° a 165°.
  • Signalizácie su umiestnené nad sebou, mikrofón mení svoju vertikálnu polohu podľa testovanej signalizácie.
  • Rotačný pohyb signalizácii a vertikálny pohyb mikrofónu je zabezpečený servopohonmi.
  • Vzdialenosť mikrofón - signalizácia: 3 m.
  • Namerané údaje sú zaznamenané do databázy.
  • Jednoznačnosť záznamu v databáze je zabezpečená sériovým číslom signalizácie, načítaným na začiatku procesu čítačkou QR kódu.
  • Rozmery meracej komory: 3600 x 1000 x 1000 mm.
  • Rozmery zariadenia: 3600 x 1000 x 1750 mm.
Chcem sa opýtať...