Tvoríme:

  • Systémy pre počítačové spracovanie obrazu a kamerovú inšpekciu.
  • Meracie a riadiace systémy.
  • Jednoúčelové stroje, výrobné linky, stroje riadené G-kódom.
  • Systémy pre zber, spracovanie a vizualizáciu dát. Intrawebové informačné systémy.
  • Softvér na zákazku.
Kamerové systémy

Kamerový inšpekčný systém

Veľa úloh v automatizácii ako je odoberanie robotom, kontrola povrchu, rozmerov, prítomnosti... vyžaduje použitie kamerového systému.

Ponúkame Vám nami vyvíjaný kamerový systém, ktorý je schopný za rozumnú cenu vyriešiť veľké množstvo z vyššie popísaných úloh.

>>
Meracie systémy

Meracie systémy

Vytvárame kompletné meracie systémy na meranie fyzikálnych veličín, ktoré môžu byť súčasťou výrobnej linky alebo slúžiť ako samostatné meracie pracoviská s vizualizáciou a zápisom dát do databázy.

>>
Riadiace systémy

Riadiace systémy

Zariadenia riadiace procesy v priemysle, logistike ako sú zariadenia riadené G-kódom, inteligentné dopravníkové systémy a iné.

>>
Sledovanosť výroby

Sledovanosť výroby, zber a spracovanie dát

Efektívne riadenie výrobného procesu vyžaduje mať prehľad o všetkých jeho dôležitých prvkoch. Pre tento účel je nevyhnutné dáta čo najrýchlejšie, najpresnejšie a najefektívnejšie získať a spracovať.

Ponúkame riešenia týkajúce sa automatizovaného zberu a spracovania dát, ako aj rôznych spôsobov zobrazenia a vyhodnotenia zozbieraných údajov. Pomôžeme Vám rýchlo a účinne reagovať na výsledky vyplývajúce zo získaných informácií.

>>

 
Cookies!       Na zabezpečenie správneho fungovania našej webovej stránky používame len nevyhnutné technické cookies.       Viac informácii