Externé programátorske služby (outsourcing):

 • Programovacie jazyky
  • C, C++, C#
  • Python
  • JavaScript (Node.js)
  • PHP
 • Databázové servery
  • Microsoft SQL Server
  • MariaDB, MySQL
  • SQLite
  • MongoDB (NoSQL)
 • PLC
  • B&R
  • Delta
  • Siemens

Zber a spracovanie dát:

 • Návrh a realizácia hardvérovej a softvérovej časti zberu dát.
  • Do nových liniek.
  • Do už existujúcich liniek.
 • Vývoj softvéru pre zber dát a ich vizualizáciu a reporting.
 • Realizácia centrálnych pracovisk, pre monitorovanie a riadenie výroby.
 • Vzdialený prístup do výrobnej siete.

Priemyselná automatizácia:

 • Vytypovanie a dodanie automatizačných komponentov pre konkrétnu aplikáciu.
 • Vývoj riadiacého softvéru s kompletnou užívateľskou dokumentáciou a zaškolením personálu.
 • Nasadenie kamerových inšpekčných systémov.

Školenia:

 • Programovanie PLC B&R v štrukturovanom texte.
 • Programovanie pohonov (servo pohony, frekvenčné meniče, jednosmerné pohony, krokové motory) v riadiacom systéme B&R
 • Programovanie a správa databáz MySQL, MariaDB, SQLite.
Chcem sa opýtať...