Spracovanie dát v priemysle:

 • Návrh a realizácia hardvérovej a softvérovej časti zberu výrobných dát.
  • Do nových liniek.
  • Do už existujúcich liniek.
 • Vývoj softvéru pre zber výrobných dát.
 • Vývoj softvéru pre vizualizáciu a reporting výrobných dát.
 • Realizácia centrálnych pracovisk, pre monitorovanie a riadenie výroby.
 • Vzdialený prístup do výrobnej siete

Priemyselná automatizácia:

 • Vytypovanie a dodanie automatizačných komponentov pre konkrétnu aplikáciu.
 • Školenia technického personálu, v oblasti automatizácie a programovania.
  • Programovanie PLC B&R v štrukturovanom texte.
  • Programovanie pohonov (servo pohony, frekvenčné meniče, jednosmerné pohony, krokové motory) v riadiacom systéme B&R
  • Programovanie databáz MySQL, MariaDB, SQLite.
  • Programovanie v Delphi (Object Pascal), Lazarus (Free Pascal)
 • Vývoj softvéru pre PLC s kompletnou užívateľskou dokumentáciou a zaškolením personálu.
 • Nasadenie kamerových inšpekčných systémov.
Chcem sa opýtať...