Externé programátorske služby (outsourcing):

 • Podporované programovacie jazyky
  • C, C++
  • C#
  • Python
  • JavaScript (Node.js)
  • PHP
 • Podporované databázové servery
  • MariaDB
  • SQLite
  • MongoDB
 • Podporované PLC podľa výrobcov

Spracovanie dát:

 • Návrh a realizácia hardvérovej a softvérovej časti zberu výrobných dát.
  • Do nových liniek.
  • Do už existujúcich liniek.
 • Vývoj softvéru pre zber výrobných dát.
 • Vývoj softvéru pre vizualizáciu a reporting výrobných dát.
 • Realizácia centrálnych pracovisk, pre monitorovanie a riadenie výroby.
 • Vzdialený prístup do výrobnej siete.

Priemyselná automatizácia:

 • Vytypovanie a dodanie automatizačných komponentov pre konkrétnu aplikáciu.
 • Vývoj softvéru pre PLC s kompletnou užívateľskou dokumentáciou a zaškolením personálu.
 • Nasadenie kamerových inšpekčných systémov.

Školenia:

 • Programovanie PLC B&R v štrukturovanom texte.
 • Programovanie pohonov (servo pohony, frekvenčné meniče, jednosmerné pohony, krokové motory) v riadiacom systéme B&R
 • Programovanie databáz MariaDB, SQLite.
Chcem sa opýtať...