j2-net, s.r.o.

Sídlo
Okružná 56
064 01 Stará Ľubovňa
Slovensko

Kancelária
Levočská 1
064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 36776998
DIČ: 2022389193
IČ DPH: SK2022389193

E-mail: obchod@j2-net.com
Telefón: +421 917 521 454

SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2211 2153
Číslo účtu: 2622112153 / 1100

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 18608/P
Deň zápisu: 16.05.2007