Zariadenie na meranie rozmerov výrobku na naklonenej pracovnej ploche v troch hlavných osiach (X, Y, Z) so zápisom nameraných hodnôt do databázy

Meraní stôl - pohľad na zariadenie
Meraní stôl - pohľad na zariadenie
Meraní stôl - pohľad na zariadenie
Meraní stôl - pohľad na zariadenie
Meraní stôl - pohľad na zariadenie

Popis zariadenia

  • Umožňuje merať rozmery výrobkov v osi X, Y, Z.
  • Spôsob merania môže byť absolútny (od nulového bodu stola) alebo relatívny od naposledy odmeraného bodu.
  • V prípade absolútneho merania je možnosť porovnávať hodnoty z hodnotami v recepte.
  • Nastavenia jedného receptu predstavujú jeden meraný výrobok.
  • Namerané hodnoty aj z výsledkom porovnania s receptom je možné zapisovať do databázy.
  • Do databázy sa zapíše aj meno prihlasenej obsluhy zariadenia.
  • Pohyb meracieho hrotu po meranej zabezpečuje obsluha zariadeia.
  • Merací hrot sa hýbe v osiach po lineárnych vedeniach s presnosťou 0.1 mm
Chcem sa opýtať...