Zariadenie vykonáva počítačom riadené nabíjanie, vybíjanie a kapacitnú skúšku akumulátorov.
Modulárna stavba systému ho umožňuje prispôsobiť Vaším požiadavkám.

Hlavný rozvádzač
Hlavný rozvádzač
Nabíjacia miestnosť
Podružný rozvádzač v nabíjacej miestnosti
Riadiací program

Zariadenie vykonáva 4 základné procesy:

 • nabíjanie akumulátorov (konštantným prúdom alebo konštantným napätím, podľa zvoleného módu nabíjania),
 • vybíjanie akumulátorov konštantným prúdom,
 • kapacitnú skúšku (kombinácia vybíjania a nabíjania), po ktorej vytlačí protokol o kapacitnej skúške,
 • uvedenie akumulátorov do prevádzky (kombinácia vybíjania a nabíjania).

Nabíjanie

Zariadenie je rozdelené do samostatných nabíjacích okruhov, v ktorých sú články zapojené do série.
Maximálne hodnoty elektrických veličín pre 1 nabíjací okruh sú:
 • Maximálne napätie: 80V
 • Maximálny nabíjací prúd: 100A
 • Maximálny nabíjací výkon: 3kW

Vybíjanie

Zariadenie má jeden vybíjací okruh, v ktorom sú články zapojené do série.
Maximálne hodnoty elektrických veličín pre vybíjací okruh sú:
 • Maximálne napätie: 120V
 • Maximálny vybíjací prúd: 90A
 • Maximálny vybíjací výkon: 7.3kW

Funkcionalita zariadenia

 • Zariadenie môže pracovať s rôznymi typmi článkov, pričom nastavenia je možné ukladať do súborov.
 • Do zariadenia a jeho nastavenia majú prístup len osoby s prideleným heslom.
 • Nepretržité monitorovanie napätia jednotlivých článkov.
 • Monitorovanie celkového napätia, prúdu a výkonu v nabíjacom a vybíjacom obvode.
 • Monitorovanie teploty v hlavnom rozvádzači a v nabíjacej miestnosti.
 • Monitorovanie zapnutého odvetrávania v nabíjacej miestnosti.
 • Kalibrácia merancieho obvodu jednotlivých článkov.
 • Detekcia a automatické premostenie chýbajúceho článku v obvode.
 • Notifikácia stavu procesu SMS správami (ukončený proces, prerušený proces...).
 • Tlač protokolov o kapacitnej skúške.
 • Ukladanie protokolov o kapacitnej skúške do databázy.
 • Jednotlivé články je možné počas procesu odpojiť a pripojiť.
 • Prerušenie a znovu spustenie procesu.
 • Po výpadku energie možnosť pokračovať v procese z bodu v ktorom bol proces prerušený.
Chcem sa opýtať...