Tvoríme:

  • systémy pre počítačové spracovanie obrazu a kamerovú inšpekciu,
  • meracie systémy,
  • riadiace systémy,
  • stroje riadené G-kódom,
  • systémy pre zber, spracovanie a vizualizáciu údajov,
  • vnútropodnikové intrawebové informačné systémy,
  • programy na zákazku a softvérový outsourcing. viac tu.
Kamerové systémy

Kamerový inšpekčný systém

Veľa úloh v automatizácii ako napríklad odoberanie robotom, kontrola povrchu, kontrola rozmerov, kontrola prítomnosti, vyžaduje použitie kamerového systému.

Ponúkame Vám nami vyvíjaný kamerový systém, ktorý je schopný za rozumnú cenu vyriešiť veľké množstvo z vyššie popísaných úloh.

>>
Meracie systémy

Meracie systémy

Vytvárame kompletné meracie systémy na meranie fyzikálnych veličín, ktoré môžu byť súčasťou výrobnej linky alebo slúžiť ako samostatné meracie pracoviská s s výstupom na obrazovku a zápisom dát do databázy.

>>
Nabíjanie a kapacitná skúška akumulátorov

Riadiace systémy

Zariadenia riadiace procesy v priemysle, logistike ako sú zariadenia riadené G-kódom, inteligentné dopravníkové systémy a iné.

>>
Sledovanosť výroby

Sledovanosť výroby, zber a spracovanie dát

Efektívne riadenie výrobného procesu vyžaduje mať prehľad o všetkých jeho dôležitých prvkoch. Pre tento účel je nevyhnutné dáta čo najrýchlejšie, najpresnejšie a najefektívnejšie získať a spracovať.

Ponúkame riešenia týkajúce sa automatizovaného zberu a spracovania dát, ako aj rôznych spôsobov zobrazenia a vyhodnotenia zozbieraných údajov. Pomôžeme Vám rýchlo a účinne reagovať na výsledky vyplývajúce zo získaných informácií.

>>