Systém upozornení

Systém upozornení

Je automatizovaný systém sledovania stavu strojov, zariadení, pracovísk alebo procesov vo výrobe.

Informácie o sledovaných stavoch sa získavajú zo signalizačných zariadení. Údaje sú spracované riadiacou časťou. Komunikačná časť na základe výsledkov spracovania zobrazí správu na veľkoplošnej obrazovke, poprípade rozpošle SMS spávy. Dáta sú ukladané do databázy a je možné ich prezerať, exportovať a filtrovať.

>>
Infain - systém

Vnútropodnikový informačný systém

Je modulárny intranetový systém určený pre správu podnikových a výrobných dát. Je špeciálne vyvinutý pre rýchlu implementáciu požiadavok koncového užívateľa.

>>
Data processor

Data processor

Súbor programov pre zber, editáciu a vizualizáciu výrobných dát.
Pre rýchle nasadenie v menších prevádzkach ponúkame riešenie už s nainštalovaným databázovým serverom a programom Data Collector na malom počítači Raspberry Pi 4 s 4GB RAM a 128 GB MicroSD kartou.

>>
Cookies!       Na zabezpečenie správneho fungovania našej webovej stránky používame len nevyhnutné technické cookies.       Viac informácii