Je automatizovaný systém sledovania stavu strojov, zariadení, pracovísk alebo procesov vo výrobe.

Terminál Alert
Aplikácia terminálu vo výrobe
Aplikácia terminálu vo výrobe
Exportovanie údajov do Excelu
Ovládací softvér
Grafické zobrazenie dát
Tabuľkové zobrazenie dát

Popis systému

Systém pozostáva z troch častí:
 • riadiaca,
 • komunikačná,
 • signalizačná.

1. Riadiaca časť:

 • Zbiera, ukladá a spracováva dáta zo signalizačných zariadení.
 • Jej súčasťou je webový server, databázový server a server reálneho času.
 • Beží na nej aplikácia na monitorovanie aktuálneho stavu a nastavovanie parametrov systému.
 • Štandardne sa dodáva so 7” TFT dotykovým displejom.

2. Komunikačná časť:

 • Zabezpečuje komunikáciu medzi signalizačnými terminálmi a serverom.
 • Odosiela a prijíma SMS správy.

3. Signalizačná časť:

 • Je zariadenie umiestnené priamo na stroji, zariadení alebo vo výrobe.
 • jeho úlohou je lokálny zber dát zo stroja alebo po zásahu operátora a ich posielanie do riadiacej časti.
 • môže sa jednať o užívateľský prístupné zariadenia ako sú tlačidla, RFID čipy, TFT displeje. Pre automatický zber dát to môžu byť snímače fyzikálnych veličín, časovače, digitálne vstupy atď..

Spôsoby komunikácie medzi riadiacou, komunikačnou časťou a signalizačnými zariadeniami.

 • Ethernet.
 • Bezdrôtová technológia.
 • GSM.

Vizualizácia je riešená formou webového serveru, takže nie je nutná inštalácia programov na klientských počítačoch.

Uložené dáta je možné :

 • zobrazovať v grafickej alebo tabuľkovej forme
 • exportovať do súborov rôznych formátov ako CSV, PDF, XML
 • filtrovať podľa dátumu, skupín...
 • prepojiť s dochádzkovým systémom.

Reálne nasadenie systému upozornení

Sledovanie operátorských hlásení.

Je to bezdrôtový systém, ktorý zbiera hlásenia operátorov na jednotlivých pracoviskách. Využitím systému získame prehľad o poruchovosti, výkonnosti a spoľahlivosti stroja za plnej prevádzky. Systém odbremení príslušného zamestnanca od riešenia problémov, ktoré nepatria do jeho kompetencií. Zefektívni chod údržby, kvality a logistiky vo výrobnom procese.

Každé pracovisko je vybavené Signalizačným zariadením s troma tlačidlami. Každé tlačidlo reprezentuje jednu skupinu hlásení pre dané oddelenie:
 1. Logistika
 2. Údržba
 3. Kvalita

Princíp fungovania:

 • Obsluha pracoviska pri potrebe údržby stroja resp. pracoviska stlačí a podrží tlačidlo Údržba.
 • Aktivuje sa hlásenie o nutnosti zásahu údržbára na danom pracovisku, ktoré sa odošle do komunikačného modulu.
 • Hlavná jednotka spracuje dáta a pošle SMS alebo e-mail zodpovednému zamestnancovi.
 • Po zásahu je hlásenie zrušené opätovným stlačením príslušného tlačidla.
 • Do systému sa zapíše čas zrušenia hlásenia.

Rovnakým postupom je možné aktivovať hlásenia aj pre ostatné skupiny. Všetky hlásenia sú ukladané na databázový server.

Uložené dáta je možné ďalej zobrazovať a spracovávať:

 • V grafickej forme (Pareto diagram pre pracoviská alebo oddelenia), kde sa berú do úvahy počty volaní alebo čas reakcie.
 • V tabuľkovej forme.
 • Dáta je možné exportovať do CSV, XML, PDF súborov.
Chcem sa opýtať...