FtpRerout

FTP Rerout

Program je klasický FTP server, ktorý ale môže fungovať ako smerovač na iný FTP server. Po nakopírovaní súboru na lokálny FTP server (FTP server programu FtpRerout), program uloží kópiu aj na vzdialený (remote) FTP server.

Užívateľská príručka

Chcem sa opýtať...

>>
Data processor

Data processor

Súbor programov pre zber, editáciu a vizualizáciu výrobných dát.

>>