Zariadenie na meranie veľkých DC výkonov 1000 V, 3000 A, 3 MW
Zariadenie zaznamenáva v čase priebeh výkonu do databázy. Priebeh je možné vytlačiť v tabuľkovom alebo grafickom formáte.

Aplikácia merania do pôvodného starého systému
Aplikácia merania do pôvodného starého systému
Aplikácia merania do pôvodného starého systému
Aplikácia merania do pôvodného starého systému

Chcem sa opýtať...