Súbor programov Data processor umožňuje:

 • zbierať dáta z výroby,
 • ukladať ich do databázy,
 • prezerať ich,
 • editovať.
Balíček je navrhnutý tak, aby vyhovoval väčšine výrobných aplikácii. Prípadné zmeny je možné veľmi rýchlo doprogramovať, čo zrýchľuje nasadenie sledovanosti do výroby a podstatne znížuje náklady.

Program je určený pre operačný systém:

 • Windows 7, 8, 10
 • Debian LINUX
 • Ubuntu LINUX
 • Raspberry OS LINUX

Program pracuje s databázovým serverom:

 • MySQL 5.7
 • MariaDB 10.3
takže nieje potrebné investovať do licencie za databázový server.


Popis programov

 • Data Collector
 • Data Editor
 • Data Explorer

Data Collector

Program zaznamenáva dáta do databázy. Riadiaci systém, počítač alebo iné zariadenie posielajú dáta programu cez TCP-IP protokol, program dáta spracuje a uloží do databázy.

Data Collector umožňuje prijímať dáta z viacerých zariadení v reálnom čase, bez potreby synchronizovať dáta už pri vysielaní. Synchronizáciu zabezpečuje samotný program Data Collector, takže nieje potrebné sa obávať straty dát.

Pre rýchle nasadenie v menších prevádzkach ponúkame riešenie už s nainštalovaným databázovým serverom a programom Data Collector na malom počítači Raspberry Pi 4 s 4GB RAM a 128 GB MicroSD kartou.

DataCollector na DIN lištu
DataCollector v Raspbiane

Počítač jednoducho zacvaknete do DIN lišty, pripojíte k výrobnej sieti a všetko je pripravené na zber dát.
Počítač ma nainštalovaný VNC Server, preto v prípade potreby sa jednoducho dostanete do grafického prostredia programu a operačného systému.

Data Editor

V programe je možné editovať:
 • Procesy
 • Produkty
 • Užívateľov
 • Uživateľské práva
 • Ostatné dátové záznamy

Data Explorer

V programe je možne prezerať uložené dáta v tabuľkovej a grafickej podobe.

Chcem sa opýtať...