Linka je určená na triedenie tovaru zo vstupu na jednotlivé výstupné brány podľa vopred pripraveného plánu vychystávky.

Pohľad na triediaci dopravník
Hlavná obrazovka riadiacého programu

  • Linka rozposiela tovar zo vstupu na príslušné výstupné brány.
  • To aký tovar má byť odoslaný na ktorú bránu, rozhoduje vychystávka importovaná z logistického softvéru firmy.
  • Linka má vlastný FTP server, ktorý po prijatí vychystávky vytvorí interný plán linky.
  • Pracovník číta bezdrôtovou čítačkou čiarových kódov EAN kód tovaru, prípadne môže kód zadať cez dotykový displej.
  • Po načítaní EAN kódu, sa otvorí požadovaná trasa pre odosielaný tovar.
  • Tovar je po odoslaní vymazaný z interného plánu.

Chcem sa opýtať...