RFID technológia v automatizácii poskytuje širokú škálu použiteľnosti ako napríklad:

  • Jednoznačná identifikácia výrobku, polovýrobku alebo práve prebiehajúceho procesu.
  • Možnosť záznamu dát na RFID tag.
  • Sledovanie pohybu zamestnancov s rôznymi prístupovými právami.
Snímacie zariadenie RFID
Linka s RFID snímačmi
Riadiaca časť
RFID snímacie zariadenia
Riadiaca časť

Reálna aplikácia RFID systému.

Sledovanie aktuálnej polohy paletiek, ktoré premiestňujú polovýrobok po dopravníkovom páse. Dopravník po ktorom sa pohybujú paletky s polovýrobkom obsahuje viacero stanovíšť. Na každom stanovišti je umiestnené RFID R/W zariadenie snímajúce RFID čip umiestnený na paletke. RFID zariadenie posiela získané dáta cez ethernet do riadiaceho systému.

Z riadiaceho systému je číslo paletky na stanovišti zapisované do PLC, ktoré podľa týchto údajov riadi ďalší proces výroby.

Každej paletke je možné prideliť jedinečné číslo priamo v rozhraní aplikácie.

Aplikácia je riešená ako webový server, ktorý beží priamo v riadiacej jednotke systému. Užívateľský prístup k aplikácii je z webového prehliadača s akéhokoľvek PC pripojeného k sieti. Nie je nutná žiadna inštalácia programov.

V aplikácii je možné nastaviť:

  • Prístupové kontá jednotlivých užívateľov (meno, heslo, prístupové práva).
  • Pridelenie jedinečného čísla každej paletke.
  • Sledovanie aktuálneho stavu stanovíšť.
  • Povolenie, zakázanie alebo pridanie a vymazanie stanovišťa.
  • Vizualizáciu stanovíšť.
  • Export (reporting) súborov do formátov CSV, XML, PDF.