Nabíjanie a kapacitná skúška akumulátorov

Nabíjanie a kapacitná skúška akumulátorov

Zariadenie pre počítačom riadené nabíjanie, vybíjanie a kapacitnú skúšku akumulátorov.

>>
VISYS - kamerový systém

Visys - kamerový systém

Veľa úloh v automatizácii ako napríklad odoberanie robotom, kontrola povrchu, kontrola rozmerov, kontrola prítomnosti, vyžaduje použitie kamerového systému.

Ponúkame Vám vlastný kamerový systém Visys, ktorý je schopný za rozumnú cenu vyriešiť veľké množstvo z vyššie popísaných úloh.
Súčasťou kamerového systému Visys je hardvér, softvér, kamera a objektív (viac kamier a objektívov ak to vyžaduje aplikácia).

>>
Meracie systémy

Merací stôl

Zariadenie na meranie rozmerov výrobku na naklonenej pracovnej ploche v troch hlavných osiach (X, Y, Z) so zápisom nameraných hodnôt do databázy

>>
Raja Alert

Alert Systém

Je automatizovaný systém sledovania stavu strojov, zariadení, pracovísk alebo procesov vo výrobe.
Informácie o sledovaných stavoch sa získavajú pomocou signalizačných zariadení. Sú to napríklad tlačidlá a TFT displeje, ktoré obsluhujú pracovníci, alebo zariadenia na automatický zber dát. Údaje zo signalizačnej časti zbiera , ukladá a spracováva riadiaca časť. Na základe výsledkou spracovania odosiela komunikačná časť SMS spávy.
Systém umožňuje uložené dáta zobraziť v rôznej forme, exportovať ich alebo filtrovať podľa požiadaviek.

>>
Meranie DC vykonov

Meranie veľkých DC výkonov

Zariadenie na meranie veľkých DC výkonov 1000 V, 3000 A, 3 MW

>>
efektivita

Efektivita

Je modulárny systém určený na sledovanie výrobného procesu.
Všetky vstupy a výstupy aplikácie sú riešené podľa požiadaviek zákazníka a je ich možné zadávať z klávesnice, z čítačiek čiarových, 2D alebo RFID kódov, alebo môžu byť generované automaticky z výstupov linky.
Systém zabezpečuje tri hlavné činnosti:
Záznam procesných dát z výroby do databázy
Záznam priebehu produkcie
Vizualizáciu dát

>>