Cenník služieb platný od 1.1.2023

Služba Cena bez DPH
Programátorské práce 45.00 € / osoba / hodina (1, 3)
Servisný zásah 40.00 € / osoba / hodina (1, 3)
Servisný zásah (do 24 hodín u zákazníka) 80.00 € / osoba / hodina (1, 3)
Konzultácie, technická podpora, online technická podpora 30.00 € / hodina (2, 3)
Tvorba technickej dokumentácie, manuálov, helpov 30.00 € / hodina
Školenia 50.00 € / hodina (3)
Cestovné náklady (SL - Miesto prác - SL) 0.60 € / km
Čas strávený na ceste 15.00 € / osoba / hodina (1, 3)
Diéty nad 5 hodín prác mimo priestorov spoločnosti 40.00 € / osoba / deň
Ubytovanie v prípade prác mimo priestorov spoločnosti 60.00 € / osoba / noc

(1) Za každú začatú hodinu.
(2) Adekvátna časť hodiny. Ak konzultácia trvá 0.5 hodiny, výsledná suma bude polovičná z danej hodinovej sadzby.
(3) Cena mimo pracovnú dobu vyššia o 50%

Pracovná doba: Pondelok - Piatok, 8:00 - 16:00

Chcem sa opýtať...