Automatizácia a spracovanie dát v priemysle

Venujeme sa komplexnému riešeniu priemyselnej automatizácie, ktorá zahŕňa:

strojnú časť,
silnoprúdovú a slaboprúdovú časť,
vývoj softvéru,
vytypovanie a dodanie automatizačných prvkov,
analýzu, návrh a realizáciu riešenia

s dôrazom na nasadenie počítačových sieti, databáz a webových serverov do výroby pre:

zber dát z výrobných liniek a strojov,
vizualizáciu zozbieraných dát,
vzdialený prístup k dátam,
vzájomnú komunikaciu medzi linkami alebo strojmi vo výrobe,
centrálne riadenie výrobného procesu